• توضیحات
  • نظرات (0)

توضیحات


آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران

tikcircle این بسته نرم افزاری شامل آموزش نرم افزار های ذیل می باشد:

  1. اتوکد دو بعدی AutoCad 2D (قویترین نرم افزار طراحی و نقشه کشی)

  2. اتو کد سه بعدی AutoCad 3D

  3. Safe( نرم افزار طراحی پی و فونداسیون های بتنی و دال)

  4. Revit Stracture( نرم افزار های طراحی و پیاده سازی به روش پارامتریک)

  5. Etabs( نرم افزار تحلیل دینامیکی و استاتیکی سازه بتنی)

tikcircle عناوین نرم افزارهای این بسته آموزشی:

yes Win XP   
yes Win 7 64BIT    
yesWin 7 32BIT
yes نرم افزار AutoCad
yes آموزش AutoCad 2D
yes آموزش AutoCad 3D
yes نرم افزار Safe
yes آموزش Safe
yes نرم افزار Revit Stracture
yes آموزش Revit Stracture
yes نرم افزار Etabs
yes آموزش Etabs

tik کاربر گرامی در این بسته آموزشی سعی شده است نرم افزار های مورد نیاز مهندسی عمران به شکلی کاربردی و جامع در اختیار شما قرار گیرد ، امیدواریم با توجه به ساعات آموزش و همچنین سرفصل های آموزشی شما را در فراگیری نرم افزار های مورد نظرتان یاری نمائیم.

  • در ۶ DVD با بسته بندی شکیل اورجینال ۲۴۸۰۰ تومان

  •  کاملترین و جامعترین مجموعه آموزش مهندسی عمران در  6  DVD

  • پکیج ویژه مهندسین عمران و دانشجویان و اساتید هنرستان و  آموزشکده های فنی و دانشگاه ها

line

tikcircle SAFE

فصل اول
طراحی بتن (۱)

بتن آرمه (بتن مسطح) و خواص بتن- مدل الاستیستیه بتن Ec و فولاد – روشهای طراحی سازه خای بتن آرمه – مشخصات بتن مسطح تحت اثر خمش – تحلیل تیر تخت خمش – مقاطع مستطیلی با فولاد کششی تنها – مقاطع مستطیلی با فولاد فشاری – آنالیز و طرح تیرهای با مقاطع T شکل- انالیز و طراحی تیرها برای برش – تیرهای بتن مسطح بدون میلگرد برشی در فشار تیر های بتن آرمه بعد از ایجاد ترک برشی – تیرهای بتن مسطح با آرماتور برشی – آنالیز و طراحی تیر ها برای برش بر اساس آبا و مقطع بحرانی برای کنترل برش و تعیین Vu-روش گام به گام تعیین خاموتها در تیرها .

فصل دوم
طراحی بتن (۲)

تنش پیچشی – تیر تخت پیچش خالص و تنش برشی ترک خوردگی و طراحی پیچشی اعضای بتن مسطح – مقاومت پیچشی اعضای بتن مسطح و اثر متقابل نیروی برشی و ممان پیچشی در یک عضو بتنی غیر مسطح – اثر متقابل نیروی برشی و ممان پیچشی بر اعضای بتنی مسطح و مقاومت پیچشی مقاطع غیر مستطیلی و مقاطع بسته تو خالی – روش گاک به گام برای طراحی پیچشی – آنالیز و طراحی ستون و نقش آرماتورهای طولی و عرضی و ستونهای کوتاه تحت اثر بار محوری – مرکز پلاستیک . ستونهای کوتاه تحت اثر نیرو محوری و ممان خمشی – بررسی وضعیت گسیختگی یک مقطع مستطیلی – چسبندگی بین بتن و فولاد و چسبندگی مهاری و چسبندگی خمشی – طول مهاری برای میلگردها – طول گیرایی برای گروه میلگردها – قطع میلگرد – وصله میلگردها و طول پوشش در وصله های کششی و فشاری .

فصل سوم
نکات مهم در تحلیل و طراحی سازه ها

نکاتی از مراحل تحلیل و طراحی سازه ها به همراه ملاحظات معماری – نکاتی از تحلیل و طراحی دیوار برشی -نکاتی ار طراحی فوندانسیون – نکاتی از کنترل برشی پانچ کف ستون سازه فنری دز safe – زلزله طرح و زلزله بهره برداری و کنترل های لازم – آرماتور تقویتی – حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون- اصول طراحی تیرها و ستون های بتنی – ترکیب دو سیستم بادبندی در یک قاب در یک راستا و دو ارتفاع – نحوه بار گذاری و توزیع بار آسانسور در سازه – تحلیل قاب های دارای مهاربند – جهت تیرریزی سازه های فلزی و بتنی و تحلیل دستی قالبها – تحلیل جانبی قالبها – بارگذاری – مقاطع بالدار .

فصل چهارم
آشنایی با طراحی پی و دالها

کاوشهای زیر زمینی – روشهای گمانه زنی و نمونه گیری – انواع پی های سطحی و انواع گسیختگی برشی در خاک – نظریه های ظرفیت باربری شالوده های سطحی – ظرفیت باربری بر مبنای ملاحظات نشست – شالوده هایی با بارگذاری برون مرکزی – اصول طراحی بتنی طبق آیین نامه بتن ایران و تحلیل و طراحی مقاطع بتن آرمه تحت خمش – توزیع تنش خاک در زیر پی – اصول کلی در طراحی پی – نحوه انتقال لنگر بین ستون و دال بتنی فوندانسیون – طراحی میلگرد های خمشی – طراحی پی مرکب – آشنایی با دال و انواع آن – دال یکطرفه دال دو طرفه .

فصل پنجم
آشنایی با برنامه safe

آشنایی با نصب نرم افزار safe 12.1 – آشنایی با محیط نرم افزار – نحوه انتقال اطلاعات از Etabs به safe – ایجاد هندسه مدل و بررسی ویژگی دال – بررسی حالتهای بارگذاری و بررسی نوار های طراحی – آشنایی با تحلیل مدل – نمایش جدول نتایج و طراحی – آشنایی با تخصیص بار – ارسال نقشه دال از برنامه safe  به اتوکد .

فصل ششم
آشنایی با منوهای FILE , EDIT , VIEW

ایجاد یک مدل جدید با استفاده از الگو های آماده – آشنایی با مدل GRID ONLY – ایجاد فایل ویدیویی . فایل گرافیکی برداری و فایل تصویریBMP – ویرایش مدل – نمای دو بعدی . سه بعدی و نمایش موضوعات مختلف .

فصل هفتم
آشنایی با منوهای ASSIGN , SELECT , DRAW , DELINE

تعریف مشخصات دال – تعریف مشخصات تیر – تعریف مشخصات ستون – تعریف مشخصات دیوار – تعریف مشخصات خاک و حالات بار – افزودن المانها به مدل – تغییر اندازه اجسام و آشنایی با ابزارهای پرش – آشنایی با نحوه انتخاب – کشیدن عناصر و اختصاص مشخصات به عناصر – تخصیص اجسام به گروها .

فصل هشتم
آشنایی با منو های OPTIONS, DESIGN , DISPLY , RUN

تنظیم روش و پارامتر های تحلیل سازه – نمایش تغییر شکلهای مدل – نمایش نیروهای المانهای مختلف – طراحی بتن و ترکیبهای بارگذاری – نمایش میلگردهای سازه – نمایش نتایج خروجی طراحی تیر و برش منگنه ای – آشنایی با منو  OPTION .

فصل نهم
آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک پد منفرد

شروع مدل سازی پی – تعیین مشخصات مدل و بارها – اختصاص مشخصات تحلیل پی – نمایش نتایج تحلیل – طراحی پی

فصل دهم
آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک پد نواری

شروع مدل سازی پی – تعیین مشخصات پی و بارها – ترسیم عناصر – اختصاص مشخصات مقطع و تکیه گاه خاک و تعریف نوارهای طراحی – تحلیل پی – نمایش نتایج تحلیل – طراحی پی

فصل یازدهم
آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک پی گسترده

شروع مدل سازی پی – تعیین مشخصات پی و بارها – ترسیم عناصر – اختصاص مشخصات به عناصر سازه ای – تحلیل پی و نمایش نتایج تحلیل – ساخت مدل شمع – طراحی پی

فصل دوازدهم
آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک دال

شروع مدلسازی – ترسیم عناصر سطحی مشخص کننده دال و محل ستون و دیوار – ترسیم محل کتیبه ها و محل بازشو – اختصاص مشخصات عناصر سطحی – اختصاص مشخصات عناصر خطی – اختصاص مشخصات عناصر نقطه ای – معرفی و اختصاص بارها – تنظیم پارامترهای تحلیل و ترسیم نوارهای طراحی – تحلیل و نمایش نتایج تحلیل

line

tikcircle نرم افزار Etabs

فصل اول: تشریح محیط برنامه Etabs
آشنایی با Etabs  – آشنایی با محیط Etabs  – آشنایی با میله ابزار – آشنایی با ابزار های ترسیم (۱) –  آشنایی با ابزار های ترسیم (۲)

فصل دوم: ویرایش عناصر  و نمایش مدل مورد نظر
دستورات مربوط به Replicate , Add To Model , Copy , Undo  و …
دستورات مربوط به Refrence Lines , Refrence Planes , Story , Grid و …
دستورات مربوط به Extrude , Mesh , Areas , Points و …
دستورات منوی view

فصل سوم: تعریف مشخصات مدل
تعریف خصوصیات مصالح – تعریف مقاطع المانهای خطی (تیتر،ستون،مهاربند) – تعریف مقاطع المانهای سطحی (کفها،دیوارها،رمپ ها) – تعریف نوع سقف و انواع حالت های بار – تعریف ترکیبات بار گذاری –ترکیبات بارگذاری خاص.

فصل چهارم: اختصاص به عناصر (۱)
اختصاص نقاط تکیه گاهی – اختصاص جرم متمرکز اضافی به نقاط – مشخص نمودن مقاطع المانهای خطی – آنالیز نواحی صلب انتهایی با سختی به نهایت – تعریف تعداد ایستگاههای نتایج خروجی المانهای خطی – تعیین ضرایب اصلاحی مشخصات مکانیکی المانهای خطی ، تکیه گاه فلزی و جرم خطی اضافی برای یک المان خطی – اختصاص مقاطع عناصر سطحی و تعیین المان سطحی – اختصاص خصوصیات دیافراگم و مدل کردن سقف انعطاف پذیر

فصل پنجم: اختصاص به عناصر (۲)
تعیین ضرایب اصلاحی و تعیین تکیه گاه فلزی سطحی – تعیین جرم سطحی اضافی برای یک المان سطحی و تقسیم بندی المان سطحی – تخصیص بار های گروهی به نقاط گروهی و اعمال نشست تکیه گاه به تکیه گاههای سازه – اعمال بار نقطه ای  به بار یک المان خطی – اعمال بار های خطی گسترده به یک المان خطی – اختصاص بار های سطحی گسترده یکنواخت – تعریف گروه های خاص برای المانها.

فصل ششم: تحلیل مدل
تنظیم پارامتر های تحلیل سازه – چک نمودن سازه – تحلیل مدل – بررسی منشاء خط (۱) – بررسی منشاء خط (۲) – بررسی منشاء خط (۳)
فصل هفتم: مشاهده نتایج تحلیل
مشاهده فرم تغییر شکل نیافته و مشاهده بار های نقاط گرهی – مشاهده بار های المان خطی و بار های روی کف – مشاهده فرم تغیر شکل سازه – مشاهده شکل مودهای مختلف ارتعاشی سازه – مشاهده عکس المانهای تکیه گاهی حالتهای بار – مشاهده نیرو های داخل المانهای خطی و مشاهده مقادیر تنشها – مشاهده بار لرزه، مشخصات مدل و مشاهده نتایج تحلیل.

فصل هشتم: طرح اسکلت فلزی
تنظیمات ضوابط خاص طرح لرزه ای – تنظیمات مختلف مربوط به طراحی – تنظیمات مربوط به طرح مهاربند.

فصل نهم: گرفتن خروجی ها و ارتباط با برنامه های دیگر
دستورات ابتدایی منوی فایل – ورود اطلاعات به Etabs – گرفتن خروجی از Etabs – ساخت فیلم، گرفتن چاپ و تهیه عکس از مدل ها – تنظیم مشخصات پروژه – گزارشات تحلیل مدل و فایل ها متنی برنامه.

فصل دهم: طراحی ساختمان بتنی منظم
مشخصات کلی سازه – مشخصات مصالح و تعیین ضخامت دال بتنی – باگذاری ثقلی – بارگذاری جانبی – تعریف ستون ها، تیر ها و کف ها – ترسیم دیوار برشی، تعریف مشخصات مصالح ، مقاطع تیر ها و ستونها ، مقاطع دال و دیوار برشی – تعریف نام بار ها و ترکیبات بارگذاری – اختصاص مشخصات به ساختمان – تحلیل سازه.

فصل یازدهم: طراحی ساختمان بتنی نامنظم (۱)
گام اول ترسیم سازه بتنی نا منظم – گام دوم ترسیم سازه بتنی نا منظم –  گام سوم  ترسیم سازه بتنی نا منظم – ترسیم انواع اشکال تراس (بالکن) – ترسیم ستون، تیر و سقف – مشخصات سازه – تعریف دیافراگم و بار ها – اختصاص مشخصات – اختصاص عناصر صفحه ای

فصل دوازدهم: طراحی ساختمان بتنی نامنظم (۲)
انجام محاسبات شتاب مبنای طرح و ضریب بازتاب ساختمان – اختصاص ضریب زلزله و بارگذاری سازه – بارگذاری سقفها و بار های سازه – تحلیل سازه – کنترل تحلیل.

line

tikcircle نرم افزار AutoCad2012:

فصل اول
آشنایی با قابلیت های جدید AutoCad 2012  –  آشنایی کلی با اتو کد و نحوه باز کردن برنامه – آشنایی با پنجره برنامه – آشنایی با انواع مختلف منو ها – آموزش چگونگی اجراع انواع دستورات – نحوه کار کردن با پنجره commano

فصل دوم
طریقه ایجاد یک فایل ترسیمی جدید – نحوه بازکردن فایل ها – طریقه ذخیره کردن فایل ها – چگونگی بستن فایل ها – روش خارج شدن از برنامه.

فصل سوم
آشنایی با دستگاه های مختصات برنامه AutoCad 2012  – نحوه استفاده از مختصات قطبی در ترسیم اشکال – طریقه به کار گیری مختصات نسبی و مطلق – نحوه تغییر دادن رنگ محیط برنامه – روش تنظیم کردن واحد اندازه گیری

فصل چهارم
طریقه ترسیم دایره – آشنایی با انواع روش های ترسیم دایره – نحوه ترسیم دایره از روش ۳Point و TTR – آشنایی با اصول ترسیم کمان ها – آشنایی با ابزار چهارضلعی و طریقه رسم انواع مستطیل – نحوه گرد کردن گوشه های چهار ضلعی

فصل پنجم
چگونگی پخ کردن گوشه ها – نحوه ترسیم چند ضلعی های محیطی و محاطی – طریقه استفاده از دستور Are  – نحوه استفاده از ابزار polyline – آشنایی با ابزار spline  – روش ایجاد ابر مشخص

فصل ششم
نحوه ترسیم خطوط بی قاعده و آزاد – طریقه استفاده از ابزار point – آشنایی با طریقه انتخاب موضوعات به منظور ویرایش – طریقه حذف کردن موضوعات ترسیمی – نحوه جا به جا کردن موضوعات در محیط ترسیم – طریقه به کارگیری دستور Rotate – آشنایی با گزینه های مختلف فرمان Select Object

فصل هفتم
نحوه تکثیر موضوعات از طریق کپی کردن – روش offset  کردن موضوعات- آشنایی با انواع آرایه ها

فصل هشتم
نحوه به کار گیری دستور xline – روش برش دادن بخشی از موضوع با استفاده از دستورات brack – طریقه برش دادن موضوعات با به کار گیری دستور trim – آشنایی با دستور expload – نحوه به کار گیری دستور extend

فصل نهم
نحوه یکپارچه سازی موضوعات – طریقه استفاده از جدول ها – روش ترسیم حلقه های تو پر با ویژگی رنگ موضوعات – آشنایی با تنظیمات مربوط به نوع خط – طریقه تنظیم کردن درشتی خطوط – نحوه کنترل دقیق بر ضخامت خطوط از طریق دستور Width

فصل دهم
نحوه ترسیم موضوعات تو پر – روش قرینه کردن موضوعات – طریقه به کار گیری دستور scaie – نحوه استفاده از دستور fill  – روش ویرایش چند خطی با استفاده از دستور Pedit – طریقه به کار گیری نقاط در علامت گذاری ترسیمات

فصل یازدهم
آشنایی با تنظیمات Grips – نحوه انتخاب همزمان چند نقطه Grips – طریقه علامتگذاری موضوعات با فواصل مساوی – به کار گیری دستور spline برای رسم منحنی با استفاده از نقاط – تغییر طول پاره خط ها و کمان ها با استفاده از دستور lengthen

فصل دوازدهم
آشنایی با دستور realtime zoom – آشنایی با گزینه های دستور zoom  – طریقه به کارگیری امکانات snap – آشنایی با امکانات grid – طریقه به کارگیری امکاناتosnap – نحوه کنترل محدوده ترسیم با استفاده از دستور limit

فصل سیزدهم
نحوه ترسیم زوایای قائمه با استفاده از وضعیت ortho – آشنایی با امکانات grid – طریقه به کار گیری امکانات osnap – نحوه کنترل محدوده ترسیم با استفاده از دستور limit

فصل چهاردهم
آشنایی با لایه ها – ایجاد لایه ها – آشنایی با گزینه های دستور layer tools – نحوه انتخاب موضوعات از طریق ویژگی هایشان – نحوه هماهنگ سازی ویژگی موضوعات – طریقه ویرایش موضوعات ترسیم شده با استفاده از دستور properties

فصل پانزدهم
بررسی موضوعات ترسیمی از جهات مختلف با استفاده از ابزار view – نحوه کنترل یا به کارگیری چندین نما – نحوه درج بلوک در محیط برنامه – طریقه استفاده از بلوک های ایجاد شده قبلی – نحوه ویرایش بلوک ها – روشس ذخیره کردن بلوک ها تحت یک فایل

فصل شانزدهم
آشنایی با نحوه استفاده از متون در AutoCad 2012 – نحوه ایجاد متون تک سطری – طریقه ایجاد متون پاراگرافی – روشهای ویرایش متون – طریقه تغییر دادن ارتفاع نوشته ها – نحوه تغییر همزمان نقطه درج متون – طریقه تایپ کردن بر روی کمان ها – چگونگی غلط یابی متن های تایپی – نحوه جستجو و جایگزینی عبارات در برنامه اتوکد

فصل هفدهم
آشنایی با هاشور ها-آشنایی با سبک متصل و غیر متصل در هاشور ها – آشنایی با اشکال تو در تو برای اعمال هاشور-نحوه پوشاندن محدوده موضوعات با استفاده از gradient – نحوه ویرایش هاشور ها

فصل هجدهم
نحوه به کار گیری دستور distance – روش محاسبه محیط و مساحت محیط ترسیمی-طریقه اندازه گیری مختصات-چگونگی استخراج زمان-ساخت موضوعات مختلف-نحوه استفاده از دستور list و dblist – آشنایی با دستور undo و redo

فصل نوزدهم
آشنایی با قابلیت quick dimension –نحوه اندازه گذاری موضوعات افقی و عمودی و زاویه دار با دستور liner  – نحوه اندازه گذاری آزاد- آشنایی با اندازه گذاری زاویه – طریقه اندازه گذاری کمان ها – روش اندازه گذاری شکسته شعاع کمان یا دایره – طریقه اندازه گذاری موضوعات نسبت به مرکز مختصات – آشنایی با ابزار اندازه گذاری هم پایه

فصل بیستم
نحوه اندازه گذاری پی در پی – طریقه استفاده از ابزار اندازه گذاری center mark – چگونگی استفاده از دستور dimension space – آشنایی با خطوط راهنما-نحوه ترسیم خطوط راهنمای چندگانه-روش به روز رسانی اندازه گذاری ها-طریقه ایجاد سبک های اندازه گذاری و مدیریت متن اندازه گذاری – فلش ها، مقیاس گذاری متون، تبدیل متون

فصل بیست و یکم
آشنایی با پالت design center – نحوه تهیه پلات-روش ایجاد صفحه بندی در فضای کاغذ – طریقه مشاهده مدل ترسیمی از طریق دیدگاه شناور-نحوه چاپ کردن ترسیمات.

line

tikcircle نرم افزار Revir structure:

فصل اول
آشنایی با Revir structure  – نحوه اجرای برنامه و آشنایی با جزئیات صفحه اول نمایش – آشنایی با Ribbon های برنامه – نحوه کار با Option bar  و بخش View control bar  – طریقه کار با دستور Sun Path – نحوه ترسیم سازه

فصل دوم
آشنایی با تنظیمات نحوه نمایش – نحوه تغییر دادن اندازه المان ها و نحوه جابه جا کردن آنها – نحوه کار با یک پروژه – نحوه افزودن طبقه

فصل سوم
نحوه تعیین تعداد طبقات – نحوه ویرایش Levelها – نحوه جابجایی عناصر – نحوه ایجاد عناصر بیشتر – نحوه اتصال عناصر غیر موازی و حذف بخش های اضافی – آشنایی با دستورات ویرایشی عناصر ترسیمی

فصل چهارم
نحوه به کارگیری دستور offset – روش ایجاد کپی از عناصر ترسیم شده – نحوه ایجاد آرایه های خطی – چگونگی ایجاد آرایه های دایره ای – آشنایی با ابزار scal برای تغییر سایز عناصر – نحوه شکافتن عناصر

فصل پنجم
نحوه حفظ عناصر ترسیمی در موقعیت خودشان – نحوه جابه جا کردن level  ها – تعیین موقعیت ستون با استفاده از Grid – نحوه ویرایش گرید ها – آشنایی با پنجره properties – نحوه ویرایش دیوار های ترسیمی

فصل ششم

ارتباط برقرار کردن بین revit artitevtrue و revit structure – نحوه کپی کردن ترازها – ایجاد نماهای سازه جدید – نحوه افزودن ستون های بتنی – روش ایجاد ستون های فلزی -آشنایی با ایجاد دیوار – ترسیم تیرهای بتونی با استفاده از beam – نحوه حذف و ویرایش تیرها

فصل هفتم

نحوه افزودن تیرهای فلزی – رسم خطوط شبکه منحنی – نحوه ترسیم تیرهای منحنی شکل – نحوه ایجاد تغییرات در خصوصیات تیر – پیاده سازی سیستم تیر ریزی – نحوه ایجاد سیستم تیر ریزی

فصل هشتم

نحوه کار با ابزار Truss – نحوه تغییر پارامترهای محور فلزی – چگونگی ترسیم دال های سازه ای – آشنایی با ابزار shaft – نحوه ایجاد بریدگی در تیر – روش ایجاد فندانسیون – طریقه افزودن پی های تکی

فصل نهم

روش کنترل کردن المان های سازه – طریقه بارگذاری فایل – نحوه ترکیب بارها – چگونگی انتقال بارها – نحوه ایجاد شرایط مرزی

فصل دهم

آشنایی با نحوه ترسیم سقف ها – چگونگی تغییر دادن دال ها – نحوه قرار دادن میل گردها – چگونگی موازی قرار دادن میل گردها – نحوه تنظیم پوشش میل گردها – نحوه ایجاد گروهی از میل گردها – نحوه قرار دادن میل گردها در دیواره ها – طریقه قرار دادن میل گردها در دال ها

فصل یازدهم

آشنایی با شیت ها – نحوه کار با مقاطع – طریقه کار با نقشه ها – روش های اندازه گذاری – نحوه ایجاد ابعاد – طریقه اندازه گذاری محل ستون ها

فصل دوازدهم

آشنایی با علائم و اختصارات – نحوه ایجاد text  – آشنایی با برچسب ها – نحوه برچسب زنی تیترها

فصل سیزدهم

تعریف علائم برای legend – تعریف المان های اضافی با استفاده از پارامترها – نحوه ایجاد type legend – روش افزودن ستون به جدول اختصارات  – نحوه sort کردن جدول علائم

فصل چهاردهم

نحوه اضافه کردن مارک ها به علائم و اختصارات – چگونگی تغییر دادن نام پارامترها – روش افزودن سر ستون – آشنایی با فرمول نویسی در revit  – چگونگی ایجاد علائم گرافیکی – نحوه لیبل گذاری ستون ها – تقسم بندی علائم – نحوه نمایش legend ها با استفاده از شیفت

فصل پانزدهم

نحوه ایجاد کتابخانه – نحوه دیتیل سازی صفحات تقویتی – چگونگی تغییر ضخامت خطوط PLANE – نحوه ایجاد دیتیل صفحات bolted  – چگونگی ایجاد تیر لانه زنبوری

فصل شانزدهم

آشنایی با خطوط کار برای شیت ها – افزودن توضیحات و لوگو به داخل شیت ها – طریقه اضافه کردن خطوط کار

خرید پستی


کتابهای صوتی موفقیت

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش جامع نرم افزارهای مهندسی عمران”

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

خبرنامه: هیچ آموزشی را از دست ندهید
با عضویت در خبرنامه‌ی آموزشهای جدید، به محض انتشار محتوای جدید، از طریق ایمیل باخبر شوید و به این ترتیب هیچ مقاله یا آموزشی را از دست ندهید.