تگ - عملگرها در PHP

فیلم آموزش اصول برنامه نویسی

معرفی و کار با عملگرهای مقایسه ای زبان های برنامه نویسی (لیندا فارسی)-۲۰

بخش ۲۰ زیر نویس فارسی آموزش(Foundations of Programming: Fundamentals) اصول برنامه نویسی لیندا: معرفی، مقایسه و تشریح دقیق عملگرهای  انتساب ، تساوی ، اکیدا مساوی ،  نابرابری ، اکیدا نابرابری ، بزرگتری ، کوچکتری ، بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی و عبارات شرطی منطقی: اند(and) و اور(or) بررسی تفاوت های دقیق عملگر انتساب(=) با عملگر تساوی(==) در زبان های برنامه نویسی از طریق مثالی کاربردی تشریح مشکلات ناشی از استفاده از عملگر انتساب بجای عملگر تساوی مقایسه ای در ایف استیتمنت ها معرفی [...]

ادامه مطلب...
خبرنامه: هیچ آموزشی را از دست ندهید
با عضویت در خبرنامه‌ی آموزشهای جدید، به محض انتشار محتوای جدید، از طریق ایمیل باخبر شوید و به این ترتیب هیچ مقاله یا آموزشی را از دست ندهید.